-->
 

Regulament campanie promotionala „Alege ce ti se potriveste: 4+1 sau 3+2”

Campanie promotionala desfasurata pentru clientii MERIDIAN RENT A CAR


Art 1. Denumirea campaniei promotionale

1.1 Denumirea oficiala a campaniei promotionale derulate potrivit prezentului regulament este „Alege ce ti se potriveste: 4+1 sau 3+2” denumita in continuare „Campania”.

Art. 2 Organizatorul campaniei

2.1 Campania „Alege ce ti se potriveste: 4+1 sau 3+2” este organizata de MERIDIAN BUSINESS GRUP S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Str. Turnu Magurele, Nr. 52 - 62, Sector 4, persoana juridica romana, inmatriculata la Oficiul National al Registrului Comertului cu nr. J40/25483/1994, avand Cod de inregistrare Fiscala RO6639012. In continuare MERIDIAN BUSINESS GRUP S.R.L. va fi denumita „Organizator”.

2.2 Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”) este finala si obligatorie pentru orice participant la campanie („Participant”). Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania.

2.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa oricand in perioada derularii campaniei promotionale oricare din conditiile stabilite in prezentul Regulament legate de aceasta, dar nu inainte de a anunta publicul despre aceste modificari. Modificarile vor intra in vigoare in termen de 24 de ore de la publicarea acestora pe site-ul oficial al Organizatorului la adresa www.meridianrentacar.ro Campania promotionala „Alege ce ti se potriveste: 4+1 sau 3+2” se desfasoara in conformitate cu dispozitiile prezentului Regulament Oficial si, implicit, a dispozitiilor legale din Romania. Participantii la campania promotionala descrisa in cadrul prezentului Regulament sunt obligati sa respecte termenii si conditiile acestuia, prevederile acestuia fiind obligatorii tuturor participantilor.  

Art. 3 Durata si Locul desfasurarii

3.1 Campania promotionala se deruleaza in perioada 01 noiembrie – 12 decembrie 2017 potrivit prezentului Regulament, numita in continuare „perioada campaniei promotionale”.

3.2 Campania promotionala se desfasoara in oricare dintre centrele de inchiriere MERIDIAN RENT A CAR precum si online pe pagina Organizatorului www.meridianrentacar.ro

Art. 4 Masinile participante la campanie

4.1 Toate masinile din cadrul flotei Organizatorului intra in campania promotionala „Alege ce ti se potriveste: 4+1 sau 3+2”. 

4.2 Campania se desfasoara numai cu privire la autovehiculele disponibile in cadrul flotei de masini a Organizatorului in perioada in care se doreste inchirierea, Participantii la Campanie fiind informati in acest sens. Exista posibilitatea ca disponibilitatea autovehiculelor din cadrul flotei de masini sa nu se actualizeze in timp real, pe site-ul Organizatorului, astfel incat comenzile vot fi onorate doar dupa confirmare scrisa sau telefonica din partea Organizatorului.  

Art. 5 Dreptul de participare

5.1 De aceasta Campanie beneficiaza toate persoanele fizice, cu varsta de peste 21 de ani si persoanele juridice care achizitioneaza produsele descrise la Art. 4 din prezentul Regulament, in perioada de desfasurarea a Campaniei prevazuta la Art. 3.1 din prezentul Regulament. Conform legislatiei romane, in relatiile cu persoanele juridice care participa la Campanie nu vor fi aplicabile prevederile legislatiei romane privind protectia consumatorilor, persoanele juridice neputand fi incadrate in sfera notiunii de consumator, astfel cum aceasta este definita de legislatia relevanta.

Art. 6 Mecanismul campaniei promotionale

6.1 Participantii care inchiriaza o masina din cadrul flotei Organizatorului, pe o perioada de minim 4 zile consecutive, pot beneficia, in mod gratuit, de 1 zi de inchiriere a aceleiasi masini. Asadar se platesc 4 zile de inchiriere a masinii, dar se beneficiaza de 5 zile de inchiriere („4 + 1”). Pretul de referinta este cel de lista, disponibila pe site-ul www.meridianrentacar.ro, fara posibilitatea cumularii mai multor oferte promotionale.

6.2 Participantii care inchiriaza o masina din cadrul flotei Organizatorului, pe o perioada de minim 4 zile consecutive, dar nu doresc sa beneficieze la acest moment de 1 zi de inchiriere gratuita cu privire la aceeasi masina, primesc un voucher promotional. Voucherul promotional poate fi utilizat pentru o inchiriere ulterioara care priveste o perioada de minim 3 zile consecutive, a unei masini de acelasi tip, aceeasi marca, caz in care se beneficiaza, in mod gratuit, de 2 zile suplimentare de inchiriere a masinii. Asadar se platesc 3 zile de inchiriere a masinii, dar se beneficiaza de 5 zile de inchiriere („3 + 2”). Pretul de referinta este cel de lista, disponibila pe site-ul www.meridianrentacar.ro, fara posibilitatea cumularii mai multor oferte promotionale.

6.3 In situatia in care o masina de acelasi tip, aceeasi marca nu este disponibila pentru perioada pentru care se doreste inchirierea conform Art. 6.2, se poate opta pentru o masina similara pentru care fie pretul inchirierii este acelasi, fie pretul inchirierii este inferior.

6.4  In situatia in care s-a optat pentru obtinerea unui voucher promotional „3 + 2”, iar acesta a fost predat titularului, acesta din urma nu mai poate beneficia de promotia „4 + 1”. Prelungirea perioadei initiale de inchiriere va putea fi efectuata fie contra cost pentru prelungirea perioadei initiale cu 1 – 3 zile, fie utilizand voucherul acordat si beneficiind de promotia „3 + 2”, in cazul in care prelungirea se efectueaza pentru o perioada mai mare de 3 zile .

6.5 Cele 2 zile de inchiriere oferite gratuit in cadrul promotiei  „3 + 2” nu pot fi impartite pentru a se beneficia de acestea in ocazii diferite. Astfel, zilele gratuite se ofera in mod consecutiv, la inchirierea unei masini pe o perioada de 5 zile. Se platesc 3 zile de inchiriere, dar se beneficiaza de 5 zile, conform explicatiilor de la Art. 6.2.

6.6 Voucherul promotional se elibereaza persoanei care a inchiriat o masina din cadrul flotei Organizatorului pentru o perioada de cel putin 4 zile si care nu a dorit sa beneficieze de oferta promotionala „4 + 1”, la preluarea masinii inchiriate de catre Participant.

6.7 Voucherul promotional este transmisibil si este valabil pentru o perioada de 12 (doisprezece) luni de la data emiterii acestuia. Acesta poate fi utilizat doar in interiorul perioadei sale de valabilitate: prima zi de inchirere a masinii sa coincida cu maxim ultima zi de valabilitate a voucherului.

6.8  Voucherul promotional cuprinde:

a) numele titularului - care se completeaza la data inmanarii acestuia persoanei care a inchiriat masina pentru o perioada de minim 4 zile consecutive (si care nu a dorit sa beneficieze de oferta promotionala „4 + 1”);
b) numele beneficiarului - care se completeaza de reprezentantul Organizatorului in momentul in care voucherul este utilizat;
c) codul unic de rezervare – cel al titularului;
d) tipul si marca de masina pentru care este emis voucherul;
e) codul unic generat la emiterea acestuia (seria voucherului);
f) data emiterii voucherului;
g) semnatura beneficiarului - dată la momentul utilizarii voucherului, care confirma solicitarea acestuia de a beneficia de oferta promotionala „3 + 2”.

6.9 In situatia in care beneficiarul voucherului procedeaza la rezervarea masinii in vederea inchirierii acesteia, odata cu transmiterea documentelor necesare inchirierii este obligat sa precizeze faptul ca doreste sa utilizeze voucherul.

6.10 Oferta promotionala opereaza pe factura fiscala, iar nu pe factura proforma sau deviz, iar aceasta nu poate fi convertita in sume de bani.

6.11 Voucherul se remite de catre beneficiar reprezentantului Organizatorului la momentul la care opteaza pentru utilizarea ofertei promotionale „3 + 2”, respectiv la momentul preluarii masinii inchiriate in cadrul acestei campanii.

6.12 Cele doua promotii („4 + 1” si „3 + 2”) nu se cumuleaza una cu cealalta. Cele doua promotii nu se cumuleaza cu alte oferte promotionale ale Organizatorului. Ofertele promotionale se refera doar la zile de inchiriere, nu si la extraoptiuni (ex: scaun copil, GPS etc.).

Art. 7 Protectia datelor cu caracter personal

7.1 Organizatorul este inregistrat in calitate de Operator de date cu caracter personal si va procesa datele cu caracter personal ale Participantilor in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date in scopuri de reclama, marketing, publicitate. 

7.2 Prin inscrierea in program, Participantii isi exprima consimtamantul neechivoc pentru ca datele lor cu caracter personal sa fie stocate, folosite si prelucrate de catre Organizator si de catre partenerii acestuia in scopuri de reclama, marketing, publicitate.

7.3 Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. Participantii la campanie, in calitatea lor de persoane vizate au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul de a fi informat (art. 12), dreptul de a avea acces la date (art.13), dreptul de a interveni asupra datelor (art. 14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a recurge la justitie (art. 18). Astfel, Participantii au dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001. Pentru a-si exercita aceste drepturi, Participantii vor trimite la adresa Organizatorului cu sediul in Bucuresti, Str. Turnu Magurele, Nr. 52 - 62, Sector 4, cerere scrisa, datata si semnata. Datele cu caracter personal colectate in scopul acestei campanii vor fi dezvaluite doar partenerilor contractuali din Romania si altor companii din acelasi grup cu Organizatorul, in scopul mentionat in prezentul Regulament. Datele nu vor fi impartasite cu alte terte parti, cu exceptia situatiilor in care Organizatorul trebuie sa indeplineasca obligatii prevazute de legislatia in vigoare. Participantii pot solicita excluderea lor din baza de date a Organizatorului din punct de vedere al mesajelor de marketing si publicitate. 

7.4 La cererea scrisa a Participantilor, datata si semnata, expediata la adresa din Bucuresti, Str. Turnu Magurele, Nr. 52 - 62, Sector 4, Organizatorul si/sau persoana ce a prelucrat datele, se obliga:  

sa ii confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;
sa inceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.  

Art. 8 Intreruperea, incetarea si modificarea Campaniei

8.1 Campania inceteaza de drept la data implinirii termenului prevazut la Art. 3 din prezentul Regulament. 

8.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe, modifica, prelungi campania in orice moment al acesteia si/sau schimba regulile de participare, cu informare prealabila, prin publicarea unei hotarari in acest sens sau printr-o notificare pe prima pagina a site-ului www.meridianrentacar.ro 

8.3 Pentru situatiile prevazute la acest articol din prezentul Regulament, Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre Participanti cu privire la returnarea vreunei sume de bani cu titlu de despagubire sau alte pretentii.

Art. 9 Litigii

9.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in caz contrar, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

9.2 Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se vor putea transmite la urmatoarea adresa: Bucuresti, Str. Turnu Magurele, Nr. 52 – 62, in atentia Departamentului MARKETING, in termen de maxim 2 zile de la incheierea Campaniei. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 10 Forta majora. Cazul fortuit

10.1 Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil, absolut, invincibil si inevitabil. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre Organizator.

10.2 Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si desfasurarea/continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform Art. 1351 Cod Civil.

10.3 Organizatorul, daca invoca forta majora sau cazul fortuit, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie evenimentul de forta majora sau cazul fortuit in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia acestuia.

Art. 11 Dispozitii finale

11.1 Prin participarea la campania Organizatorului, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor mentionate in prezentul Regulament, precum si oricaror modificari intervenite la Regulament.

11.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Campania.

11.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in campanie care are un comportament fraudulos.

11.4 Pentru informatii suplimentare, Participantii la Campanie pot contacta Organizatorul prin Call Center-ul MERIDIAN RENT A CAR la numarul de telefon: 021 301 90 30 sau se pot prezenta in oricare parc al MERIDIAN RENT A CAR, contactand in mod direct consilierii de vanzari.

11.5 Prezentul Regulament se coroboreaza cu Termenii si Conditiile publicate pe site-ul www.meridianrentacar.ro.

11.6  Prezentul Regulament este redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Organizator,
MERIDIAN BUSINESS GRUP S.R.L.


Cauta masina

Locatie Preluare:

Locatie Predare:

De la:

Pana la:


Am varsta peste 25 ani